ژنتیک

تعداد بازدید:۶۱۷

دکتر سعید حسینی اصل

دکترای تخصصی ژنتیک

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Saied_Hosseiniasl

پست  الکترونیک:saied.hosseinasl@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۹