قلب

تعداد بازدید:۱۰۸۶

 

دکتر حسین دوستکامی

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Doustkami

h.doustkami@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه


 

دکتر بیژن زمانی

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Bijan_Zamani

پست الکترونیک:b.zamani@arums.ac.ir

رزومه

 


دکتر بهزاد باباپور ساعتلو

دکترای تخصصی بیماری های قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behzad_Babapoursaatlou

پست الکترونیک:b.babapour@arums.ac.ir

رزومه


دکتر افشین نجاتی افخم

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Afshin_NejatiAfkham

پست الکترونیک:a.nejatiafkam@arums.ac.ir

رزومه


دکتر لیلی اوستا

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اکوکاردیوگرافی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Leili_Avesta

پست الکترونیک:l.avesta@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۹