مددکاری

تعداد بازدید:۱۵۲

شماره تلفن:33251682                     مسئول واحد :رعنا صوری                 کارشناس مددکاری اجتماعی

 

شرح وظایف مددکاری :

1-تجزیه و تحلیل موقعیت بیمار در اجتماع و خانواده ، ارجاع به نهادهای حمایتگر با گزارش کامل از موقعیت بیمار

2-جذب کمک های مردمی درجهت رفع مشکلات مالی بیماران نیازمند با هماهنگی مدیریت

3-تشخیص نیازهای بیماران نیازمند و معرفی آن ها به نهادهای حمایتگر و خیریه

4-ارتباط مداوم با پذیرش واحدها و همفکری در نحوه پذیرش بیماران مراجعه کننده

5-پذیرش و بستری بیمارانی که فاقد بیمه و مدارک شناسایی و کارت ملی هستند

6-مصاحبه و اخذ اطلاعات از خانواده های بیماران جهت کمک و مساعدت به بیماران

7-شناسایی افراد بی بضاعت و کسب اطلاعات از وضعیت خانوادگی در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی و مالی

8-رسیدگی به مسائل و مشکلات قضایی بیماران معرفی شده از طریق مراجع قضایی و انتظامی و ارائه راهنمایی های لازم

9-معرفی بیماران و خانواده های بی بضاعت به نهادها از جمله کمیته امداد،بهزیستی و موسسات خیریه

10-تحویل بیماران مانده در بخش ها بعلل مختلف (از قبیل نداشتن خانواده –عدم هشیاری-مجهول الهویه بودن-معتاد بودن و ...) به دادگستری و گرفتن مجوز از آنجا و تحویل به بهزیستی

11-تصمیم در اخذ مبلغ لازم از بیماران با مطالعه ی پرونده ها

12-شرکت فعال در دوره های کارآموزی ،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

13-مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه ی نظام سلامت در شغل مربوطه

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۱