گوارش

تعداد بازدید:۱۰۹

دکترعباس یزدان بد

دکترای فوق تخصصی بالینی

بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

مرتبه علمی: استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

a.yazdanbod@arums.ac.ir

رزومه

دکترعلیرضا شایگان نژاد

دکترای فوق تخصصی بالینی

بیماری‌های گوارش وکبد بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

a.shayeghannejad@arums.ac.ir

رزومه

 
     

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲