سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۴۱۴۵

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

لیلا عزتی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

محمد علی رحیمی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

شهین شیفته

سوپروایزر بالینی

فوق لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۱۷۴

فرزاد شیخ فعال

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

علی باباکیشی نیا

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

فاطمه معرفت

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

لیلا محمدی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

سمیه صحرائی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲۰۷۰

 


 

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۴۰۰