سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۴۷۱۲

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

لیلا عزتی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

محمد علی رحیمی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

شهین شیفته

سوپروایزر بالینی

فوق لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

فرزاد شیخ فعال

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

علی باباکیشی نیا

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

فاطمه معرفت

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

لیلا محمدی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

سمیه صحرائی

سوپروایزر بالینی

لیسانس پرستاری

۰۴۵-۳۱۴۲۲622

 


 

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۲