قلب

تعداد بازدید:۱۷۶

دکتر حسین دوستکامی

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

h.doustkami@arums.ac.ir

رزومه

   

دکتر بیژن زمانی

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

b.zamani@arums.ac.ir

رزومه

   

دکتر بهزاد باباپور ساعتلو

دکترای تخصصی بیماری های قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

b.babapour@arums.ac.ir

رزومه

 

دکتر افشین نجاتی افخم

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

a.nejatiafkam@arums.ac.ir

رزومه

   

دکتر لیلی اوستا

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اکوکاردیوگرافی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

l.avesta@arums.ac.ir

رزومه

 

       
               
 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲