تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۳۶۸۸

 

کارشناس تجهیزات پزشکی:

محمد پاشایی مهندس الکترونیک
رئوف بابازاده  مهندس الکترونیک
سیما فرض اله زاده کارشناس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مهسا عباسی ارشناس ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
هادی سلحشور کارشناس مهندسی پزشکی بیوالکتریک
رباب بابانژاد کارشناس مهندسی پزشکی

 

شرح وظایف

۱- تدوین برنامه عملیاتی سالانه.

۲- اولویت بندی نیازهای اساسی و سرمایه یی مرکز با مشارکت پزشکان و مسئولین بخش ها.

۳- پیگیری در تهیه تجهیزات پزشکی مصوب شده براساس اولویت بندی.

۴- بروز نمودن شناسنامه تجهیزات پزشکی و ثبت تجهیزات خریداری شده جدید.

۵- کالیبراسیون دوره ی تجهیزات پزشکی به ترتیب زمان بندی شده.

۶- تشکیل کلاسهای آموزشی برای پرسنل درمانی در مورد نحوه کارکرد با دستگاه های پزشکی با دعوت از شرکت های

فروشنده به ترتیب اولویت ونتیلاتور – بیهوشی و...

۷- بازدید هفته ای از بخش های درمانی و چک لیست اقلام پزشکی در مورد کارکرد صحیح دستگاههای پزشکی.

۸- نظارت بر خرید اقلام مصرفی در مورد استاندار بودن و داشتن مجوز از وزارت متبوع تاریخ مصرف وتاریخ انقضاء –

کیفیت مطلوب با نظر خواهی از مسئولین بخش ها.

۹- نظارت بر فروش تجهیزات پزشکی قلب و عروق در مورد قیمت و تاریخ مصرف.

۱۰- تهیه دستگاه های پزشکی مورد نیاز المقدور از هیئت امناء صرفه جویی ارزی رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و صرفه

جویی مالی به دلیل تهیه دستگاه های پزشکی با ارز مرجع و قیمت خیلی پایین از شرکت های مخصوص.

۱۱- تهیه قطعات یدکی به اندازه کافی جهت رفع نقص دستگاه های پزشکی

۱۲- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

 

 

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۲