نفرولوژی

تعداد بازدید:۱۰۲

دکتربهمن بشردوست

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی: دانشیار                   

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

b.bashardoust@arums.ac.ir

رزومه

دکترسوسن محمدی کبار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

s.mohammadi@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲