اهداف واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۶۰

اهداف آموزشی

ارتقا سطح دانش پژوهشی اعضا هیئت علمی
ترویج نوآوری در تدوین مقالات و در نتیجه پرهیز از انجام هرگونه تقلب ادبی
ترویج روحیه کارگروهی در بین محققین
تاکید بر لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه

اهداف اجرایی

کوشش در جلب توجه و همکاری دانشجویان علاقمند به پژوهش.
برگزاری کنفرانسهای درون دانشگاهی جهت ارائه مقالات چاپ شده در مجلات برتر با هدف تشویق محققین موفق
جلب مشارکت بیشتر اعضاء هیئت علمی در ارائه تجربیات پژوهشی
ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی
توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی بویژه تحقیقات چند بخشی
بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز پژوهشی
تلاش در جهت جذب منابع مالی و انسانی در حیطه تحقیقات بالینی
 

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۳