توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

تعداد بازدید:۶۰

 نام و نام خانوادگی: دکتر اسلام مرادی اصل

دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان اردبیل

سمت: سرپرست  واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

 

شرح وظایف:

1.      نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان واحد توسعه تحقیقات بالینی

2.      نظارت بر راهنمایی دانشجویان در مراحل اجرایی انجام پایان‌نامه و رساله

3.      همکاری با اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

4.      نظارت بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اساتید و همکاران

5.      نظارت بر پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه

6.      نظارت بر جمع آوری پیشنهادات و نیاز سنجی برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه اجرای طرح های پژوهشی

7.      همکاری در جهت پیشبرد آموزش علمی و عملی دانشجویان

8.      نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تحقیقاتی در مراکز درمانی

9.        ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به رئیس بیمارستان و معاونت پژوهشی

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۳