امور رفاهی

تعداد بازدید:۲۷۶
مسئول  واحد : علی عباسی 

مدرک تحصیلی :;کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی         

تلفن  تماس : 

 

شرح وظایف امور رفاهی

1-ثبت درخواست های وام متقاضیان و تجمیع  و ارسال بصورت ماهانه و موردی به ستاد دانشگاه ومعرفی افراد به بانک های عامل  پس از تایید وام از سوی دانشگاه  در طول ماه

2-اطلاع رسانی ، ثبت نام و تجمیع وارسال لیست بیمه تکمیلی کارکنان به دانشگاه  در بازه زمانی اعلام شده از سوی دانشگاه

3-اطلاع رسانی ، ثبت نام و معرفی کارکنا ن جهت اعزام  به سفرهای زیارتی طبق برنامه اعلامی از سوی دانشکاه

4-راهنمایی همکاران جهت استفاده از مکان های تفریحی اعلامی از سوی دانشگاه

5- ثبت نام ، تهیه  و تحویل  رفاه کارت  برای  کارکنان  متقاضی

6-اطلاع رسانی ، جمع آوری ، تنظیم لسیت  و ارسال کارنامه دانش آموزان ممتاز فرزندان کارکنان  به ستاد دانشگاه  جهت تجلیل از آنها در بازه زمانی اعلام  شده از سوی  دانشگاه

6-تهیه و تحویل کارت شناسایی کارکنان

7-انجام سایر امور محوله

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۱