عفونی

تعداد بازدید:۱۴۶۷

دکتر شهرام حبیب زاده

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Shahram_Habibzadeh

s.habibzadeh@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه

 


 

دکتر جعفر محمد شاهی

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Jafar_MohammadShahi

پست الکترونیک:j.mohammadshahi@arums.ac.ir

رزومه

 


 

دکترمریم دست برهان

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Dastborhan

 پست الکترونیک:m.dastborhan@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۹