جراحی

تعداد بازدید:۱۲۲۱

دکتر علیرضا محمد زاده

دکترای تخصصی جراحی قلب و عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Mohammadzadeh2

  a.mohammadzadeh@arums.ac.ir الکترونیک: پست

رزومه


 

دکتر امیر احمد عرب زاده

دکترای تخصصی جراحی عروق

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/AmirAhmad_Arabzadeh

پست الکترونیک:amir.arabzadeh@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۹