مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل


انتقال خون

انتقال خون

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید فرم درخواست خون و فرآورده های خونی توسط بانک خون بیمارستانها فرم درخواست خون و فرآورده های خونی نسخه جدید فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده های خونی و راهنمای ...

اورژانس

اورژانس

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید نسخه ششم دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانس لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار و ترتیب اوراق پرونده اورژانس و سرپایی دستورالعمل تزریقات ایمن دستورالعمل نحوه آنکالی راهنمای تکمیل شیتهای بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU) شاخص های ملی بخش ...

آموزش به بیمار

آموزش به بیمار

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید  ارایه دهندگان خدمت سطح اول در فرآیند آموزش فلوچارت آموزش بیمار (آموزش چهره به چهره)  

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار حدود مجاز مواجهه شغلی دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در مراکز بهداشتی و درمانی راهنما و دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک راهنمای جامع بهداشت پرتوکاران دستورالعمل جامع ...

بهداشت محیط

بهداشت محیط

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید کتاب سلامت شغلی کتاب کنترل ناقلین آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها کیفیت آب استاندارد (۴ پیوست) چک لیست وضعیت بهداشتی محیط بیمارستان دستورالعمل استاندارد اتاق کار ...

تغذیه

تغذیه

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید کتاب فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی حمایتهای تغذیه ای در بخش مراقبتهای ویژه راهنمای تکمیل فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان بستری ضوابط بخش تغذیه فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان جدول وزن گیری مادران منحنی ...

حقوق گیرنده خدمت

حقوق گیرنده خدمت

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید استاندارد های ملی پوشش بیماران و کارکنان آیین نامه پوشش دانشگاه ها رضایت آگاهانه قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مقررات اخذ رضایت جهت ترخیص منشور حقوق بیمار در ایران راهنمای اخلاق کشوری در ...

کمیته مرگ و میر

کمیته مرگ و میر

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید اصول کلی نظام مراقبت مرگ مادری راهنمای تشکیل کمیته مرگ پری ناتال

کنترل عفونت

کنترل عفونت

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید آنتی بیوتیک های موجود در فهرست دارویی کشور چک لیست اتاق ایزوله دستورالعمل اندازه گیری رعایت بهداشت دست راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران راهنمای مراقبت بیماری ایبولا راهنمای آنفولانزای پرندگان سطح بندی تجویز آنتی بیوتیک ها کرونا ویروس کنترل ...

مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید پوستر شرح وظایف پرستاری آئین نامه اعطای صلاحیت حرفه ای دستورالعمل اعزام بیماران فرم گزارش حوادث ناخواسته

مدیریت خطر

مدیریت خطر

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید استاندارد رنگ سیلندرهای گازهای طبی ابزارهای ملّی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا نقشه راه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه جدول مجموعه ابزارهای ملی ...

مدیریت دارویی

مدیریت دارویی

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید فهرست داروهای یخچالی مرکز داروی با هشدار بالامشمول الصاق برچسب داروهای با اسامی و اشکال مشابه دستورالعمل برچسب گذاری داروهای با هشداربالا دستورالعمل داروها با هشدار بالا بخشنامه برچسب گذاری دارو هشدار بالا لیست داروهای با هشدار بالا پایداری نگهداری ...

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید یکسان سازی جرای ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی ظروف یکبار مصرف برای جمع آوری پسماندهای ضوابط و روش‌های اجرایی مدیریت پسماند راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه بی خطر ساز دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه ...

تیم مدیریت اجرایی

تیم مدیریت اجرایی

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید ضوابط مسئول فنی در بیمارستان مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت مراقبت های مدیریت شده دستور العمل نصب دوربین

مقالات چاپ شده داخلی ۹۶

عنوان مقاله اطلاعات کتابشناختی ژورنال نویسندگان و نویسنده مسئول* مشاهده فایل ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل درطی سالهای ۹۳-۱۳۸۳. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۷ (۲). ص.ص .۲۲۱-۲۲۹. شاپا ۷۲۸۰-۲۲۲۸ محمدشاهی, جعفر *، حبیب زاده, شهرام، حسین زاده, محمد، شهباززادگان, بیتا   مشاهده فایل تأثیر ...

مقالات چاپ شده خارجی ۹۶

عنوان مقاله اطلاعات کتابشناختی ژورنال نویسندگان و نویسنده مسئول* مشاهده فایل تاثیر omega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمی CK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی International Journal of Community Medicine and Public Health 5(2). ص.ص ...