چشم انداز

تعداد بازدید:۷۵۶

چشم انداز:

بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اردبیل بر آن است بعنوان مرکز پیشرو در ارائه خدمات درمانی و تربیت نیرو های انسانی متناسب با نیاز های جامعه ، در پنج سال آینده در عرصه منطقه جزو بیمارستانهای ممتاز شناخته شده و نقش موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه داشته و در بنای زندگی معنوی و اخلاقی گام  بردارد.

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰