تاریخچه مرکز

تعداد بازدید:۲۰۲۰
بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1384 راه اندازی شده است با افزودن بخش ها و واحد هایی از جمله ساختمان تروما ، اورژانس جدید ، غربالگری و رادیوتراپی  در حال حاضر زیر بنای این مرکز به  45 هزار متر مربع افزایش یافته است .
این بیمارستان بزرگترین و مهمترین بیمارستان استان اردبیل محسوب می شود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل فعالیت می کند و مجموعا 551 تخت مصوب دارد و 470 تخت فعال دارد .
آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰