طرحهای عمرانی و برنامه های توسعه ای در دست اقدام

تعداد بازدید:۱۰۹۲
فعالیت های عمرانی در دست اقدام
تکمیل پروژه فاز دوم اورژانس جامع
نصب و راه اندازی دستگاه آنژیوگرافی دوم ( دستگاه خریداری و تحویل گرفته شده است )
  نصب و راه اندازی دیگ بخاردوم  دستگاه پسماند
مکان سنجی نصب دستگاه CT SPECT  ( پزشکی هسته ای )
انجام مطالعه برای اجرای محوطه سازی در پارکینگ و ورودی بیمارستان
تکمیل و بهره برداری پاویون دستیاری آقایان در دو طبقه

 

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۴۰۰