اهداف واحد

تعداد بازدید:۳۲۰۹

اهداف و برنامه های واحد:

توانمندسازی اعضای هیئت علمی و و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت

ترغیب وتشویق پژوهش های بالینی

ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر

تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی

بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان

ارتقای کمی و کیفی مقالات پژوهشی

انجام مشاوره آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی

استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی

فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵