معرفی واحد

تعداد بازدید:۴۱۷۷

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیأت علمی در بیمارستان های آموزشی – درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل شدند. واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل در فروردین ماه ۱۳۹۵ راه اندازی شد. این واحد با ارائه خدمات در زمینه های پژوهشی، مشاوره آماری، مشاوره متودولوژی به اساتید و فراگیران در رده های مختلف در پیشبرد طرح های پژوهشی فعالیت می کند.

شرح وظایف مسئول واحد:

راه اندازی واحد تحقیقات بالینی

تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان

نیاز سنجی کارگاه های مرتبط با توانمندسازی اساتید و کارکنان مرکز

نظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی

تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

 

شرح وظایف کارشناس مرکز تحقیقات بالینی

شرح وظایف کارشناس پژوهشی

برای دانلود شرح وظایف روی عنوان کلیک کنید

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۵