پایان نامه ۹۵

تعداد بازدید:۳۳۸۷

لیست پایان نامه های اتمام یافته

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

خلاصه پایان نامه

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آسینتوباکترهای جداشده از بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل درطی سال های ۹۳-۹۰

سیمین منوچهری

جعفر محمدشاهی

مشاهده فایل

بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل جهت همودیالیز در طی سال ۱۳۹۴

یاسر خاکپور

بهمن بشردوست، جعفر محمد شاهی

مشاهده فایل

تاثیر omega 3 polyunsaturated fatty acids PUFAs در سطح سرمی CK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از PCI

هامون شاهعلی نیا

لیلی اوستا

مشاهده فایل

بررسی اثربخشی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران همودیالیزی شهرستان اردبیل

محمد برومند داشقاپو

سوسن محمدی کبار

مشاهده فایل

بررسی سطح سرمی ویتامین D 25-Hydroxy Vitamin D و ارزیابی پلی مورفیسمهای BsmI rs1544410 G > A و FokI rs10735810 T > C گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید

مهرنوش رمضانی

سید سعید حسینی اصل

مشاهده فایل

ارزیابی ارتباط بین سطح پلاسمایی فیبرینوژن و خونریزی بعد از جراحی قلب

حسن شقاقی

علیرضا محمدزاده

مشاهده فایل

بررسی آنالیز ادراری از نظرشیوع مشکلات کلیوی در کودکان بدون علامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت در شهرستان اردبیل در سال ۹۵-۹۴

داود محمودی

سوسن محمدی کبار

مشاهده فایل

تاثیر آموزش تریاژ بر آگاهی و عملکرد کارکنان بخش اورژانس در زمینه‏ی تریاژ بیماران

معصومه صالحی

جعفر قبادی، خاطره عیسی زاده فر

مشاهده فایل

تاثیر پیش درمانی کلونیدین بر روی تغییرات همودینامیک به دنبال لوله‏گذاری تراشه و دمیدن گاز CO2 و میزان لرز بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیتکتومی لاپاروسکوپیک

مریم رئیسی

خاطره عیسی زاده فر

مشاهده فایل

بررسی فراوانی آنتراکوزیس برونش و عوامل موثر بر آن در بیماران برونکوسکوپی شده بیمارستان امام خمینی اردبیل

کیسان قدم خیر

سعید حسینی نیا

مشاهده فایل

بررسی سطح سرمی IL6 در بیماران FMF تحت درمان با کلشیسین ومقایسه ان با بیماران بدون درمان و گروه شاهد

سید امیر حسین میر باقری

بهمن بشردوست

مشاهده فایل

بررسی بروز نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی اردبیل در عرض ۱۲ ماه در سال ۹۴ و ارتباط آن با مرگ ‌و‌ میر کوتاه مدت

آرش ششگلانی

سوسن محمدی کبار

مشاهده فایل

مقایسه ریسک فاکتورهای کرونری در بیماران با ضایعات انسدادی و اکتاتیک عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

محسن قاسمیان

بیژن زمانی

مشاهده فایل

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۵