روسای بخش های بالینی

تعداد بازدید:۱۱۵۱

روسای بخش های بالینی

نام بخش

نام رئیس بخش

بخش ۵

دکتر جعفر محمد شاهی (متخصص عفونی عضو هیات علمی دانشگاه)

داخلی زنان و مردان

دکتر منوچهر ایرانپرور (فوق تخصص غدد - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش جنرال

دکتر آناهیتا ذاکری (متخصص داخلی - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش عفونی

دکتر شهرام حبیب زاده (متخصص عفونی - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش قلب و توراکس

دکتر حسین دوستکامی (فلوشیپ اینترونشنال قلب - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش ICU جراحی قلب

دکتر محمد حسنپور درگاه (فلوشیپ بیهوشی قلب - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش آنژیوگرافی

دکتر حسین دوستکامی (فلوشیپ اینترونشنال قلب - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش CCU

دکتر بهزاد باباپور (فلوشیپ اینترونشنال قلب - عضو هیات علمی دانشگاه)

اتاق عمل قلب

دکتر علیرضا محمد زاده (فوق تخصص جراحی قلب عضو هیات علمی دانشگاه)

اتاق عمل جنرال

دکتر مسعود انتظاری (متخصص بیهوشی عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش ICU جنرال

دکتر محمد حسنپور درگاه (فلوشیپ بیهوشی قلب - عضو هیات علمی دانشگاه)

بخش ICU جراحی

دکتر محمد حسنپور درگاه (فلوشیپ بیهوشی قلب - عضو هیات علمی دانشگاه)

اورژانس

دکتر سمیه متین (متخصص داخلی- عضو هیات علمی دانشگاه))

واحد رادیولوژی

دکتر حسن اناری (متخصص رادیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه)

واحد دیالیز اورژانسی

دکتر بهمن بشردوست (فوق تخصص نفرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه)

فیزیوتراپی

دکتر حبیب افضلی فرد (متخصص طب فیزیکی)

واحد آزمایشگاه

دکتر بهزاد جعفرزاده (دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی)

واحد داروخانه

دکتر عارفه بدرزاده (دکترای حرفه ای داروسازی عمومی)

بخش جراحی

دکتر ایرج فیضی (فوق تخصص جراحی توراکس- عضو هیات علمی)

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۷