کارشناس بیماران بین الملل

تعداد بازدید:۲۰۱۴
کارشناس   بیماران  بین الملل

خانم فهیمی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 

 

وظایف کارشناس IPD که یکی از اجزاء اصلی دپارتمان بیماران بین الملل می باشد، شامل:

- هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار

- هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعین پزشک پذیرش دهنده

- هماهنگی با واحد ترخیص جهت براورد هزینه درمان

- هماهنگی با شرکت تسهیلگر

- هماهنگی با واحد انتظامات جهت چگونگی برخورد با بیمار و همراه

- هماهنگی با گروه تسهیلگر جهت آمدن به بیمارستان و معرفی او به بیمار

کلیه همانگی های لازم میان دپارتمان IPD و دیگر قسمت های بیمارستان بایستی از طریق کارشناس IPD صورت گیرد و در صورت بروز

هر گونه مشکل توسط ریاست بیمارستان پی گیری و حل گردد.

لینک فرم ارتباط اینترنتی کارشناس ipd

تلفن تماس :۳۱۴۲۲۲۲۵۷-۰۴۵، ۳۱۴۲۲۲۵۷-۰۹۸

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۹