معاون آموزشی مرکز

تعداد بازدید:۵۸۵۶

معاون آموزشی مرکز: دکتر حسین دوستکامی متخصص قلب وعروق وفلوشیب اینترویشن کاردیولوژی

محل اسقرار معاونت آموزشی بیمارستان:

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۰