نظر سنجی برگزاری دوره های مشاوره

عنوان فرم
 • 0
 • جنسیت*مردزن
  1
 • وضعیت تاهل*مجردمتاهل
  2
 • نوع استخدام*رسمیپیمانیقراردادیشرکتی
  3
 • رسته شغلی*اداریدرمانیپاراکلینیکخدماتیبهیار ، کمک بهیار، کمک پرستار
  4
 • همكاران محترم جهت برگزاري جلسات مشاوره، لطفا گزينه يا گزينه هايي كه به نظر شما براي طرح در جلسه ضرورت دارند را انتخاب فرماييد.
  5
 • 6
 • درمان افسردگي*نیاز دارمنیاز ندارم
  7
 • فرزند پروري*نیاز دارمنیاز ندارم
  8
 • كنترل استرس و مديريت هيجان*نیاز دارمنیاز ندارم
  9
 • مهارت همسرداري*نیاز دارمنیاز ندارم
  10
 • پرورش اعتماد به نفس*نیاز دارمنیاز ندارم
  11