مقالات چاپ شده داخلی ۹۴

تعداد بازدید:۲۱۳۹

مقالات چاپ شده داخلی ۹۴

عنوان مقاله

اطلاعات کتابشناختی ژورنال

نویسندگان و نویسنده مسئول *

خلاصه مقاله

بررسی کیفیت مراقبت بیماران دیابتی نوع ۲ بر اساس سیستم امتیازدهی در مراجعین به درمانگاه دیابت اردبیل، ۱۳۹۳.

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۰۷-۲۱۹

۱۵ (۲)

جعفر عطائی *، منوچهر ایرانپرور

مشاهده فایل

بررسی تاثیر سرعت تزریق استرپتوکیناز دربیماران انفارکتوس قلبی حاد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۵ (۲). ص.ص

بیژن زمانی، مهناز آذری *

مشاهده فایل

 

نگرش مردم ساکن درشهر اردبیل نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی.

مجله پزشکی قانونی ایران ۲۱ (۱). ص.ص .۷-۱۲

فیروز امانی، اسماعیل فرزانه *

مشاهده فایل

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی.

پژوهش در آموزش علوم پزشکی دوره ۷ (۲). ص.ص .۶۱-۶۸.

اسماعیل فرزانه، فیروز امانی *

مشاهده فایل

راهنمای رسیدگی بالینی در بیماران با آسم شدید: توافق مجربین متخصصین ریه ایران.

. Tanaffos 14(2). ص.ص .۷۳-۹۴.

خلیل انصارین، حسن قبادی مراللو *

مشاهده فایل

ارتباط بین سطح مارکرالتهابی hs-CRP با شدت بیماری در بیماران با بیماری انسدادی مزمن راههای هوایی پایدار.

Tanaffos 14(1). ص.ص .۳۴-۴۱

حسن قبادی مراللو، نسرین فولادی *

 

مشاهده فایل

مقایسه اثر تجویز قبل از عمل اندانسترون ودگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی با لاپاراسکوپی.

. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۵ (۱۳۳). ص.ص .۲۷۷-۲۸۴.

 

خاطره عیسی زاده فر، مسعود انتظاری *

مشاهده فایل

تأثیر دوازده هفته فعالیت فیزیکی منظم و ویتامین E در درمان بیماران استئاتوهپاتیت غیر الکلی: یک مطالعه پایلوت.

govaresh 20(1). ص.ص .۵۷-۶۵.

لیلی اسلامی *، خاطره عیسی زاده فر

مشاهده فایل

علایم بالینی و سی تی اسکن غیر طبیعی در ترومای خفیف سر.

. Biotechnology and Health Sciences 2(4). ص.ص .۳۰-۳۵.

 

محمدرضا مقصودی،

خاطره عیسی زاده فر،

بیتا شهباززادگان *

مشاهده فایل

اپیدمی در حال ظهور بیماری التهابی روده در یک کشور با درآمد متوسط: یک مطالعه در سراسر کشور ایران.

Archives of Iranian Medicine 19(1). ص.ص .۱-۱۵.

مسعود ملک زاده

، عباس یزدانبد*

مشاهده فایل

ارتباط پلی مورفیسم ناحیه انتهایی vacA و ۳' هلیکوباکتر پیلوری با سرطان معده.

Helicobacter online .

سیده زهرا بختی

، عباس یزدانبد *

مشاهده فایل

اثر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران ایرانی مبتلا به سوء هاضمه عملکردی: یک تحقیق کنترل شده با پلاسبو تصادفی آینده نگر.

. Archives of Medical Science 11(5). ص.ص .۹۶۴-۹۶۹.

عباس یزدانبد، نصراله ملکی*

مشاهده فایل

ارتباط بین تیپهای آللی جدید ژن vacA هلیکوباکترپیلوری و وضعیت cagA با خطر زخم معده یا دوازدهه در ایران.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۵ (۳). ص.ص .۲۴۶-۲۵۴

سیده زهرا بختی، لطیفی نوید سعید، عباس یزدانبد

مشاهده فایل

بررسی تاثیر سرعت تزریق استرپتوکیناز دربیماران انفارکتوس قلبی حاد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال ۹۰-۸۹.

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۵ (۲). ص.ص .۱۲۸-۱۳۶.

بیژن زمانی، مهناز آذری *

مشاهده فایل

آسیب شناسی پدیده خشونت اجتماعی در استان اردبیل.

Global Journal of Health Science 8(10). ص.ص .۱۵-۲۳

شهرام حبیب زاده، فرهاد پورفرضی *

مشاهده فایل

اثر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران ایرانی مبتلا به سوء هاضمه عملکردی: یک تحقیق کنترل شده با پلاسبو تصادفی آینده نگر.

 

Archives of Medical Science 11(5). ص.ص .۹۶۴-۹۶۹

عباس یزدانبد، نصراله ملکی*

مشاهده فایل

میزان واقعی هپاتیت C فعال در داوطلبان بی علامت اهداءکننده خون اردبیل.

فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری ۶۹ (۲۰). ص.ص .۱۷-۲۲

شهرام حبیب زاده، عباس یزدانبد *

مشاهده فایل

بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال ۱۳۹۱. -

 

دو ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۲ (۳). ص.ص .۴۷۲-۴۸۰.

زهرا تذکری *، شهرام حبیب زاده

مشاهده فایل

 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱