نحوه دسترسی به واحد ارتباطات مردمی

تعداد بازدید:۳۰۰۸

محل استقرار در ساختمان: قسمت اداری حوزه ریاست

ساعات کاری دفتر: ۷ صبح الی ۱۴:۳۰ روزهای اداری

نحوه اعلام شکایات:

۱- مراجعه در ساعات اداری

۲- تلفنی تماس با شماره تلفن مستقیم 33251606 و 31422039

۳- مکاتبه از طریق فرم های شکایات موجود در کنار صندوق شکایات

۴- ثبت شکایت در سامانه الکترونیکی وب سایت مرکز

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۹