کارشناس بهبود کیفیت و دبیر کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۱۱۳

الهام اعطایی زاده 

مدرک  تحصیلی :کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 04531422331

رابط هموویژلانس :

 1. اطلاع تلفنی و نمابر موارد عارضه خون و فراورده های خونی به سازمان انتقال خون طی 24 ساعت از وقوع عارضه
 2. ارسال اصل فرم عارضه به سازمان انتقال خون طی 48 ساعت از وقوع عارضه
 3. شرکت در کمیته انتقال خون
 4. همکاری و شرکت در بازدید های سازمان انتقال خون ازبیمارستان
 5. هماهنگی جهت اجرای کلاس های آموزشی در خصوص عوارض خون و فراورده های خونی در بیمارستان
 6. آموزش در مورد نحوه تکمیل کردن فرم های عوارض خون و فراورده های خونی به پرسنل پرستاری
 7. نظارت بر وجود فرم های عارضه در ایستگاههای پرستاری

رابط ADR :                                                                                  

 1. فرم زرد از معاونت غذا و دارو و توزیع بین کلیه بخش های بیمارستان و نظارت بروجود کارت زرد در بخش ها
 2. تحویل فرم زرد عوارض ناخواسته دارویی از پرسنل بیمارستان در صورت گزارش
 3. ثبت کامل عوارض دارویی گزارش شده در سامانه ثبت  و بررسی عوارض ناخواسته داروها
 4. ارسال اصل فرم زرد عوارض ناخواسته دارویی به سازمان و کپی عارضه به معاونت غذا و داروی اردبیل
 5. نتیجه عوارض ناخواسته دارویی گزارش شده از معاونت غذا و داروی اردبیل
 6. برگزاری دوره های آموزشی فارماکوویژلانس برای کلیه پرسنل بیمارستان  سالانه یک مورد

7-توزیع و نصب مطالب علمی تهیه شده(پمفلت-پوستر-بروشور)ارسالی از معاونت غذا و دارودر محل خدمت

در ارتباط با کارشناس بهبود کیفیت :

1- نظرسنجی 6 ماهه از کارکنان و پزشکان و و تامین کنندگان ثبت در سیستم کامپیوتری و استخراج شاخص های تحلیلی و ارائه به صورت پاورپوینت در کمیته ها تدوین و ارسال صورتجلسه و پیگیری میزان پیشرفت مصوبات

 1. هماهنگی و برگزاری جلسات با مسولین بخش های بستری تدوین و ارسال دعوتنامه تماس جهت حضور تدوین و ارسال صورتجلسه
 2. چک صندوق های شکایت و نظارت بر وجود برگه های انتقادات و پیشنهادات  و هماهنگی در جمع آوری اوراق و تحویل به مسول بهبود
 3. هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت و رعایت اخلاق حرفه ای  و انطباق با شرع مقدس (شامل تمامی گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارکنان بالینی)
 4. پیگیری آموزش مباحث مربوط به حقوق گیرندگان خدمت و اخلاق پزشکی به تمام گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارکنان بالینی بیمارستان (شامل آموزشهای مفهومی و کاربردی در زمینه رعایت موارد مذکور)
 5. بررسی و شناسایی مشکلات موجود در زمینه حقوق گیرندگان خدمت و طرح انطباق با شرع مقدس و ارائه راهکارهای مناسب
 6. فراهم‌سازی زمینه مناسب جهت تحقق حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان
 7. اجرای برنامه های تشویقی برای آگاهی، اجرا و ارزیابی اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای توسط پرسنل مرتبط
 8. اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه خدمات قابل ارائه و فرآیندها به نحو مطلوب و مناسب به بیماران
 9. گزارش های فصلی از اقدامات انجام شده، تحلیل و ابلاغ اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه و پیگیری اجرای آن ها
 10. پاسخگویی به سوالات و چالش های اخلاقی گروه های پزشکی و پیراپزشکی و کارکنان بالینی با همکاری مشاوره امور حقوقی
 11. نظر سنجی فصلی از بیماران و همراهان، خدمات پرستاری، خدمات سرپایی، تغذیه ثبت و تلاش در جهت ارتقاء رضایت گیرندگان خدمت 
 12. نظرسنجی 6 ماهه از کارکنان و پزشکان و و تامین کنندگان ثبت ثبت و تلاش در جهت ارتقاء پیگیری میزان پیشرفت مصوبات
 13. ایجاد خط ارتباطی و پاسخگویی در زمینه شکایات
 14. طبقه بندی و اولویت بندی شکایت و اقدام به صورت آنی، فوری، در اولویت اول  و نوبت رسیدگی
 15. گزارش نتایج شکایات و انتقادات به متقاضی
 16. آماده سازی و ارائه گزارش تحلیل ریشه ای نارضایتی بیمار، خانواده و کارکنان
 17. جمع آوری و تحلیل ریشه ای شکایات ، انتقادات و پیشنهادات بیمار، خانواده و کارکنان
 18. بررسی شکایات ثبت شده در کمیته و ارائه راهکارهای اصلاحی
 19. پیشنهاد راهکارهای اجرایی در نحوه ارائه خدمات سلامت از منظر اخلاقی و حفظ حقوق بیمار
 20. بکارگیری و اجرای آیین نامه  و دستورالعمل های مرتبط با طرح انطباق در تمام واحدهای بیمارستان
 21. انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۲