جلسه بهره گیری از خدمات فارماکوتراپیست بالینی و تدوین فرآیند

۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۵ کد : ۱۸۳۲۵ کمیته ها و اعتبار بخشی
تعداد بازدید:۴۵

جلسه بهره گیری از خدمات فارماکوتراپیست بالینی و تدوین فرآیند درخواست مشاوره تخصصی فارماکولوژی برای بیماران بستری در ICU.    زمان ؛ بیستم دیماه سال ۱۴۰۰.  ساعت ۹/۳۰  اتاق جلسه ریاست بیمارستان