اولین جلسه تیم مدیریت اجرایی با حضور ریاست جدید بیمارستان

۱۸ دی ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹ کد : ۱۸۲۹۴ اخبار مهم کمیته ها و اعتبار بخشی
تعداد بازدید:۵۸

اولین جلسه تیم مدیریت اجرایی با حضور ریاست جدید بیمارستان
مورخه : هیجدهم دیماه سال ۱۴۰۰

در این جلسه رئوس  سیاست ها ، اهداف کلی ، برنامه های مختلف مطرح و  در ادامه دیدگاهها، نکته نظرات و انتظارات  توسط ریاست بیمارستان بیان گردید

متعاقبا ضمن آشنایی مجدد و معرفی مسولین واحد ها ،مواردی در خصوص  اهم مشکلات ، نواقصات فعلی  و پیش رو  توسط  اعضای تیم مدیریت  ارایه گردید و مقرر شد در جلسات اختصاصی و کمیته های مرتبط ، تصمیم گیری های مقتضی صورت گیرد