کمیته مورتالیتی مورخه ؛ چهاردهم دیماه سال ۱۴۰۰

۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۸ کد : ۱۸۲۶۰ کمیته ها و اعتبار بخشی
تعداد بازدید:۲۳

کمیته مورتالیتی   مورخه ؛ چهاردهم دیماه سال ۱۴۰۰  ساعت؛  ۹/۳۰.  با حضور اساتید رشته های ریه ، قلب ، عفونی ، بیهوشی ، داخلی ، هماتولوژی ، زنان  و کادر درمان دخیل            

 ارایه دهنده؛. خانم دکتر احمدی دستیار داخلی.    محل جلسه ؛ سالن کنفرانس بیمارستان