کلاس بازآموزی بهداشت محیط و یادآوری وظایف آموزشی بخشهای بستری.

۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹ کد : ۱۸۲۲۳ کمیته ها و اعتبار بخشی
تعداد بازدید:۴۸

کلاس بازآموزی بهداشت محیط و یادآوری وظایف آموزشی بخشهای بستری.  

با حضور مسولین بخشهای بستری

دوازدهم دیماه سال ۱۴۰۰
سالن کنفرانس

ارایه دهندگان؛
آقای علایی ؛سوپروایزر آموزشی

خانم محمدی ؛ مسول بهداشت محیط


لینک دانلود فایل