فرم رضایت سنجی مراجعین اورژانس

فرم رضایت سنجی مراجعین اورژانس
 • مراجعه کننده گرامی ؛ لطفا" با پاسخ دقیق خود به سوالات زیر ، ما را در برنامه ریزی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا یاری نمائيد لازم به ذکر است نیازی به نوشتن نام نبوده و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه می باشد .
  0
 • 1
 • سن*
  2
 • جنس*
  مرد
  زن
  3
 • آیا بیمه هستید*
  بلي
  خير
  4
 • 5
 • امتیاز*بسیار موافقمموافقمنظری ندارممخالفمبسیار مخالفم
  نحوه برخورد کارکنان تریاژ و راهنمایی آنها مناسب است:
  کارکنان تریاژ در مورد سوالات مراجعین و بیماران بطور مناسب پاسخ می دهند:
  نوبت دهی جهت حضور در اتاق معاینه منظم و کنترل شده می باشد:
  در زمان ویزیت و معاینه فقط یک بیمار در اتاق حضور دارد:
  طرز برخورد و راهنمایی های کارکنان پذیرش کافی بود.
  تشکیل پرونده تحت نظر سریع و بدون معطلی انجام گرفت.
  راهنمایی پرسنل از بابت تعیین تخت جهت استفاده بیمار مناسب بود
  نوار قلب سرپایی بموقع و بدون معطلی اخذ گردید.
  در صورت نیاز راهنمایی سوپروایزر کشیک و پاسخگویی ایشان قانع کننده بود.
  پتو و ملافه تخت بستری تمیز بود
  نظافت کف ، سالن ، اطراف تخت ها رضایت بخش بود.
  نظافت سرویس های بهداشتی مرتب و رضایت بخش بود.
  اینترن و دستیار در زمان ویزیت به سوالات احتمالی بطور مناسب پاسخ می دهد.
  همه کارکنان اعم از پزشک ، پرستار ، کمک بهیارو ...دارای اتیکت شناسایی بودند
  در زمان اعلام نیاز به خدمات پرستاری ، پرستار بموقع بر بالین شما حاضر می شود.
  انتقال بیمار جهت انجام سی تی اسکن و رادیولوژی و.. با ویلچر و برانکارد بود.
  در ارسال نمونه خون به آزمایشگاه و اخذ جواب آن از همراه بیمار استفاده نمی شد
  امورات ترخیص بموقع بدون معطلی انجام شد
  مداخله نگهبان در کنترل تردد مراجعین و همراهان رضایت بخش می باشد
  6