فرم رضایت سنجی مراجعین بخشهای بستری

فرم رضایت سنجی مراجعین بخشهای بستری
 • مراجعه کننده گرامی ؛ لطفا" با پاسخ دقیق خود به سوالات زیر ، ما را در برنامه ریزی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا یاری نمائيد لازم به ذکر است نیازی به نوشتن نام نبوده و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه می باشد .
  0
 • تحصیلات* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  1
 • کشور* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • سن*
  3
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  4
 • ایا بیمه هستید*
  بلی
  خیر
  5
 • 6
 • 7
 • امتیاز*بسیار موافقمموافقمنظری ندارممخالفمبسیار مخالفم
  نحوه برخورد پرسنل نگهبانی و راهنمائی مناسب بود:
  نحوه برخورد پرسنل پذیرش مناسب بود
  راهنمایی ها و خدمات ارائه شده پرسنل تریاژ مناسب بود
  برخورد پزشك اورژانس مناسب بود
  تشكيل پرونده در اورژانس بموقع انجام شد
  از حضور بموقع پرستاران اورژانس در بالين بيماران رضايت دارم
  پزشکان در خصوص بيماري و ادامه درمان توصيه هاي لازم را ارائه مي كنند
  پزشک آنکال متخصص در روز تعطیل بر بالینم حضور داشت
  پيگيري و رسيدگي به مشكلات بيماران در بخش بستري توسط پرستار بموقع و مناسب بود
  در طول بستري و قبل از ترخيص ، پرستاران آموزش كافي و مناسب در مورد مراقبت هاي لازم راارائه مي نمايند
  تمامی داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار از طریق بیمارستان تهیه می شود
  از کیفیت لوازم موجود در کیف بهداشتی ارائه شده به بیمار رضایت دارم
  وضعيت نظافت بيمارستان و بخشي كه در آن بستري بودم مناسب بود
  از تعداد و در دسترس بودن وسایل حمل و نقل بیمار از جمله ویلچر و برانکارد رضایت دارم
  تعویض ملحفه ،لباس و روبالشی بیمار بموقع انجام می شود
  آزمایشات و عکسبرداری و سایر خدمات به موقع و توسط بیمارستان انجام مي شود
  از کیفیت و تنوع غذائی بیمارستان رضایت دارم
  تعداد و نوع تابلو هاي بيمارستان طوري است كه براحتي توانستم براحتي قسمت مورد نظر خود را پيدا كنم
  در صورت بيماري مجدد خود يا خانواده به اين بيمارستان مراجعه خواهم كرد
  در صورت لزوم، براحتي مي توانم شكايات و پيشنهادات خود را ارائه نمايم
  8