سامانه ثبت شکایات مرکز

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبيل
 • فرم ارتباطات مردمی(پیشنهادات – شکایات)
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگي بیمار*
  2
 • علت مراجعه*
  3
 • نام بخش /واحد مورد شكايت*
  4
 • تاريخ بستري يا مراجعه :*تاریخ برگزاری
  5
 • نام تكميل كننده فرم(اگر غير از بيمار است)*
  6
 • نسبت با بيمار*
  7
 • 8
 • نام تكميل كننده فرم*
  9
 • تلفن همراه*
  10
 • تلفن ثابت*
  11
 • ايميل*
  12
 • ادرس*
  13
 • 14
 • طرح موضوع / متن شكايت*توضیح بیشتر
  15
 • اسكن مدارك بستري*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   16