مقالات چاپ شده خارجی ۹۴

تعداد بازدید:۲۱۵۱

مقالات چاپ شده خارجی ۹۴

عنوان مقاله

اطلاعات کتابشناختی ژورنال

نویسندگان و نویسنده مسئول *

خلاصه مقاله

بررسی تداخلات دارویی در نسخ پزشکان عمومی شهر اردبیل

International Journal of Scientific Study (IJSS 2(12). ص.ص.

اسماعیل فرزانه، فریبا کهنمویی*

مشاهده فایل

بررسی ارتباط سطوح سرمی هپسیدین، وضعیت آهن و سطح هموگلوبین در بیماران با مرحله چهارم نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی.

. JPMA )Journal Of the Pakistan Medical Association) 65(4). ص.ص .۳۵۴-۳۵۷.

رضا علی پناه مقدم، میر قربانی حق جو *، بهمن بشردوست

مشاهده فایل

اوکرونوزیس آلکاپتونوریک.

Journal of Research in Medical Sciences.1018-1019 (10)20

احد اعظمی ،نصرالله ملکی *

مشاهده فایل

اختلالات تیروئید و اتوایمنی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری

nternational Journal of Advances in Medicine353-350 4(19)

منوچهر ایرانپرور ، احد اعظمی *

مشاهده فایل

نوع مصرف مکمل های غذایی در بین دانشجویان و فاکتورهای موثر بر آن.

. International Journal of Community Medicine and Public Health 3(1). ص.ص .۲۲۴-۲۲۹

قاسم فتاح زاده، اسماعیل فرزانه*

مشاهده فایل

کیفیت زندگی بیماران با تالاسمی ماژور.

International Journal of Research in Medical sciensec

3(11). ص.ص .۳۳۰۸-۳۳۱۲. -

 

فیروز امانی، اسماعیل فرزانه*

مشاهده فایل

آگاهی دانشجویان خلخال از بیماری پوکی استخوان در سال ۲۰۱۴.

International Journal of Advances in Medicine

2(4). ص.ص .۳۵۴-۳۵۸

 

احمد سبزواری، اسماعیل فرزانه *

مشاهده فایل

مطالعات علایم بالینی و یافته های پاراکلینیکی در مسمومین با قرص برنج.

International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine

5(4). ص.ص .۱۷۵-۱۷۹.

 

اسماعیل فرزانه، فیروز امانی *

مشاهده فایل

آگاهی دانشجویان دختر شهر اردبیل درباره پوکی استخوان.

. Int J Community Med Public Health

2(3). ص.ص .۳۲۳-۳۲۷

فریبا کهنمویی، اسماعیل فرزانه *

مشاهده فایل

توزیع جغرافیایی سرطان پوست در استان اردبیل ازنوع بازال سل کارسینوما با استفاده از جی ای اس.

International Journal of Research in Medical Sciences 3(8). ص.ص .۲۰۹۳-۲۰۹۸

علیرضا محبی پور، اسماعیل فرزانه *

مشاهده فایل

مصرف داروهای nsaid در بین دانشجویان اردبیل.

Journal of Behavioral Health 4(3). ص.ص .۸۷-۹۰.

فریبا کهنمویی، اسماعیل فرزانه *

مشاهده فایل

سنجش میزان موفقیت CPR و فاکتورهای موثر بر آن.

International Journal of Research in Medical Sciences 3(3). ص.ص .۶۰۲-۶۰۵.

اسماعیل فرزانه، فیروز امانی *

مشاهده فایل

اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از گازگرفتگی در استان اردبیل..

 

International Journal of Research in Medical Sciences 3(4). ص.ص .۹۲۹-۹۳۲

اسماعیل فرزانه *

مشاهده فایل

دیابت قندی، دیابت بی مزه، آتروفی عصب بینایی، و ناشنوایی: یک مورد سندروم ولفرام.

Journal of Current Ophthalmology

(online).

نصراله ملکی * ، بهمن بشردوست و آناهیتا ذاکری

مشاهده فایل

تغییرات ldl, hdl در بیماران با سندرم کرونری حاد.

International Journal of Advances in Medicine 3(1). ص.ص .۸۸-۹۱.

ییژن زمانی، بهزاد باباپور *

مشاهده فایل

مقایسه تاثیر فلوتاماید موضعی و هیدروکینون موضعی بر روی ملاسما به عنوان اولین تجربه بالینی: مداخله بالینی تصادفی شده.

Drug Design, Development and Therapy 9. ص.ص .۴۲۱۹-۴۲۲۵.

حسن عدالتخواه، همایون صادقی بازرگان *

مشاهده فایل

. بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم pre-mir-146a G/C و خطر سرطان معده در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل.

International Journal of

of Advances inMedicine 2(3). ص.ص .۲۲۳-۲۶۲

روح الله مرادپور، سعید حسینی اصل *

مشاهده فایل

سیلندرومای پوست سر

Journal of Research in Medical Sciences

20(9). ص.ص .۹۲۳-۹۲۴.

مجید رستمی مقدم، نصراله ملکی*

مشاهده فایل

ارزیابی بیماری اتوایمیون تیروئید در ملاسما.

Journal of Cosmetic Dermatology 14(2). ص.ص .۱۶۷-۱۷۱.

مجید رستمی، نصراله

ملکی *

مشاهده فایل

استفاده موفقیت آمیز از کاتترهای وریدی مرکزی در درمان افیوژن پلورال بدخیم به عنوان یک گزینه جدید درمانی.

Supportive care in Cancer 23(8). ص.ص .۲۲۶۷-۲۲۷۱.

عباس یزدانبد، نصراله ملکی *

مشاهده فایل

فراوانی و شدت اختلالات روانی در بیماران با درد قفسه سینه.

. International Journal of Scientific Reports 2(2). ص.ص .۳۶-۴۰.

بیژن زمانی، فریبا صادقی موحد*

مشاهده فایل

صفت داسی شکل در ارتفاع بالا.

International Journal of Critical Illness and Injury Science 5(2). ص.ص .۱۲۹-۱۳۰.

شهرام حبیب زاده، نصراله ملکی*

مشاهده فایل

اثر سازمانهای مردم نهاد غیر دولتی در ارتقا آگاهی و کنترل فشار خون توسط افراد خانواده.

Journal of Archives in Military Medicine 2(3). ص.ص .۱-۵.

سعید صفری *، شهرام حبیب زاده

مشاهده فایل

دیابت قندی، دیابت بی مزه، آتروفی عصب بینایی، و ناشنوایی: یک مورد سندروم ولفرام.

Journal of Current Ophthalmology (online).

نصراله ملکی ،بهمن بشردوست

مشاهده فایل

سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه شاخص دیسترس های روانی کسلر در بیماران دیابتی نوع ۲. -

(Journal of Analytical Research in Clinical Medicine (JARCM 3(2). ص.ص .۹۹-۱۰۶.

جعفر عطائی، سید مرتضی شمشیرگران *، منوچهر ایرانپرور

مشاهده فایل

استفاده موفقیت آمیز از کاتترهای وریدی مرکزی در درمان افیوژن پلورال بدخیم به عنوان یک گزینه جدید درمانی.

Supportive Care in Cancer 23(8). ص.ص .۲۲۶۷-۲۲۷۱

عباس یزدانبد، نصراله ملکی*

مشاهده فایل

 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱